тамоксифен

Тамоксифен

Хормонална терапия

Тъй като женският хормон естроген може правда участва в стимулирането на растежа на някои видове рачок на гърдата, може правда се използват редица различни хормонални терапии из-за блокиране ефекта на естрогена върху раковите клеточки.

Хормонална терапия се предписва само ако тумор има рецептори в клетката, които се закачват из-за женския хормон естроген и стимулират растежа на рака (това е понятно като положителен из-за естроген сенсор тумор либо ER+ рачок на гърдата).

Как правда разбера отдали моят тумор е положителен из-за естроген сенсор?

Всичките видове рачок на гърдата се изследват из-за естроген рецептори като се използва тъкан от биопсия либо отпечаток операция. Може правда се извършат изследвания и на прогестерон (приятель женски хормон) рецептори.

Тъй като естроген рецепторите играят сообразно-принципиальна роля от прогестерон рецепторите, лезьте от  хормоналната терапия са сообразно-малко видими из-за хората, при които ракът на гърдата е само положителен  из-за прогестерон сенсор (PR+ и ER-). Ако случаят е такъв, Вашият лекуващ спец ще обсъди с Вас отдали хормоналната терапия е подходяща.

Ако Вашият тумор е отрицателен из-за хормонален сенсор, хормоналната терапия няма правда Ви бъде от никаква полза.

Кога се предписва хормонална терапия?

Ако Вашият рачок на гърдата е положителен из-за хормонален сенсор, хормоналната терапия може правда бъде предписана в редица ситуации.

Първичен инвазивен рачок на гърдата

Хормоналната терапия се прилага на хора с първичен инвазивен рачок на гърдата с цел намаляване зарубка от рецидивиране на рака на гърдата.

Обикновено започва отпечаток операцията (знаменита е като адювантно исцеление), однако ако се подлагате и на химиотерапия, возможно ще започне отпечаток приключването на последната. Ако отпечаток операцията се подлагате на лъчетерапия в отсутствии химиотерапия, хормоналната терапия може правда започне сообразно време на лъчетерапията либо отпечаток приключването на последната.

Преди операцията

Хормоналната терапия може правда е приложи и преди операцията с цел намаляване объема на тумора (това е понятно като първично либо неоадювантно исцеление) либо понеже операцията никак не е вариант, к примеру при хората с други заболявания – белодробни либо сърдечни.

Локално и регионално рецидивиране и вторичен рачок на гърдата

Хормоналната терапия се използва из-за лекуване на локално и регионално рецидивиране и вторичен рачок на гърдата, самостоятелно либо заедно с други исцеления, в зависимост от предходните курсове на исцеление.

Ако Вашият рачок на гърдата рецидивира отпечаток подлагането Ви на хормонална терапия, возможно ще Ви бъде предложен разен разряд хормонална терапия.

ДКИС (дуктален карцином ин ситу)

Лезьте от хормонална терапия из-за лицата с ДКИС са сообразно-малко видими отколкото при лицата с инвазивен рачок на гърдата, като изследванията из-за критика на ползването на хормонална терапия в такива случаи продължават.

Клинични проучвания

Проучванията също така разглеждат ролята на хормоналната терапия в превенцията на рака на гърдата у жените, из-за които е понятно, че са в сериозен риск от развиване на рачок на гърдата, както и при лицата с ДКИС.

Медикаменты, които блокират естрогена

Тамоксифен (Nolvadex): Лекарството тамоксифен блокира естрогеновите рецептори на раковите клеточки при рачок на гърдата. Това никак не позволява естрогенът правда се свърже с тях с последващо предизвикване на растеж и делене на тези клеточки. Тамоксифенът дейс

Выписать на веб-сайте:тамоксифен

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed